Begrijpend Lezen

Begrijpend LezenBegrijpend Lezen – Alle teksten de baas!

Geschikt voor kinderen vanaf groep 5 t/m Voortgezet Onderwijs.  

 

Om goed te leren begrijpen waar een tekst over gaat is de ontwikkeling van de woordenschat en het niveau van het technisch lezen essentieel. Door na te denken over de tekst en jezelf voortdurend vragen te stellen, worden verbanden gelegd, waardoor inzicht en overzicht ontstaat. Je snapt de tekst, ziet het voor je in een plaatje, kan het in je eigen woorden navertellen en je woordenschat wordt (nog) groter! 

Basis onderwijs

Ook bij het vak Rekenen en dan met name bij verhaaltjessommen, is het leggen van verbanden heel belangrijk. Je moet begrijpen hoe het verhaaltje in elkaar zit. Daarna kun je pas de som uitrekenen. Als je niet begrijpt wat je leest, kun je je de leerstof niet eigen maken. Of je moet alles letterlijk uit je hoofd leren. Sommige kinderen kunnen dat…… maar begrijpen niet wat ze leren. Ze kunnen alleen reproduceren en bij inzichtvragen vallen ze door de mand.

Voortgezet onderwijs

Als leerlingen niet goed begrijpend en studerend kunnen lezen, kan dat voor problemen zorgen in het voortgezet onderwijs. 

Hoe en wat?

In 6 lessen van anderhalf uur leert een kind:

- een tekst te overzien

- verschillende lees strategieën toe te passen

- vragen te maken bij een tekst en nog veel meer.

Ook wordt aandacht besteed aan hoe je hersenen leren, hoe je ogen lezen en hoe je dit kunt combineren. 

Vragen?

Een intake gesprek is vanzelfsprekend geheel vrijblijvend.

Tel: 0315 – 32 44 30
Mail: info@rtpraktijk-engel.nl

Flexibel

Onregelmatige tijden? In onderling overleg kan er altijd gekeken worden naar andere tijden.