Motorische Remedial Teaching

Motorische Remedial TeachingMotorische remedial teaching

Veel leer- en concentratieproblemen kunnen veroorzaakt en versterkt worden door belemmeringen in de motorische ontwikkeling. Of door belemmeringen in de werking van de zintuigen en de invloed van het stress systeem en het zelfbeeld. Er worden veel kinderen met faalangst gesignaleerd en deze faalangst blijkt vaak gekoppeld te zijn aan leer- en concentratieproblemen op school.

Met behulp van spel en beweging, aangevuld met Reflex Integratie Training, wordt samen met kind en ouders gewerkt aan de belemmering, zowel op emotioneel gebied, als op het gebied van leer- en concentratieproblemen.

Met de training: 'Leerproblemen de baas' besteedt ik aandacht aan:

• Visuele informatieverwerking (oogsamenwerking)
• Neuromotorische ontwikkeling (reflexen)
• Samenwerking van de hersenhelften (lateralisatie)
• Ruimtelijk inzicht
• Leerstijl (beelddenken)
• Stress systeem (faalangst)
• Iksterkte

Eerst bewegen, dan leren. Eerst grijpen, dan begrijpen.
Met behulp van spel en beweging wordt samen met kind en ouders gewerkt aan de belemmering. Met deze training kan ik als remedial teacher op een integratieve wijze gaan werken met kinderen met leer- en concentratieproblemen en deze belemmeringen aan de basis aanpakken.

Vragen?

Een intake gesprek is vanzelfsprekend geheel vrijblijvend.

Tel: 0315 – 32 44 30
Mail: info@rtpraktijk-engel.nl

Flexibel

Onregelmatige tijden? In onderling overleg kan er altijd gekeken worden naar andere tijden.